Ceny pro rok 2019

Cena za připojení z primárního okruhu: 1,487 Kč/kWh

Cena za připojení ze sekundárního okruhu: 1,926 Kč/kWh

Ceny jsou uvedeny bez DPH