Horkovod

Horkovod je ve Vřesové napojen na rozvod horké vody o tlaku maximálně 1,7 MPa a o teplotě 135 *C. Doprava média se provádí systémem „horkovodního potrubí“ o průměru 400 mm. Z Chodova se vrací médium ve zpětném potrubí o průměru 400 mm a teplotě 65 *C. Délka potrubí z teplárny Vřesová do Chodova je cca 4 km. Horkovod je po výstupu z Vřesové uložen nadzemně.