Proč Marservis?

Centrální zásobování teplem (CZT) je systém vytápění, kdy teplo je vyráběno centrálně v jednom zdroji a následně teplárenskými sítěmi rozváděno do více objektů. Teplárenskou soustavu tvoří celkem 20 km tepelných sítí a trasa napáječe Vřesová - Chodov. Tento systém vytápění je ekologický, teplo vzniká při výrobě elektřiny a účinnost je v centrálních zdrojích využita efektivněji.

Chcete dostávat teplo z CZT?

CZT - centrální zásobování teplem


Vyberte lokaci výměníkové stanice

Jak funguje dodávka tepla